icon

021-88536880 (512)
با ما تماس بگیرید


متوسط

منابع مالی شرکت و ارزشیابی
منابع مالی شرکت و ارزشیابی

در مطالب قبل بیان شد که منابع مالی شرکت شامل آوردۀ نقدی سهامداران و تسهیلات می‌شود. این منابع برای زمانی است که شرکت در حال تأسیس است اما زمانی که شرکت فعالیت خود را آغاز می‌کند موارد مختلف دیگری نیز به این منابع اضافه می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۶ تیر ۱۴۰۱

ارتباط صورت سود و زیان و ترازنامه با ارزشیابی
ارتباط صورت سود و زیان و ترازنامه با ارزشیابی

در مطلب قبل، محاسبۀ ارزش شرکت با استفاده از روش جریان نقد آزاد توضیح داده شد. در این مطلب، ارتباط صورت سود و زیان و ترازنامه با ارزشیابی توضیح داده می‌شود. با فرض وجود مخزنی برای دریافت و برداشت وجه به منظور تأسیس یک شرکت، یا سهامداران وجهی را به شرکت واریز کرده که با E نشان داده می‌شود و نشان از Equity (حقوق صاحبان سهام) است و یا تأمین‌مالی توسط اعتباردهندگان صورت می‌پذیرد که با D نشان داده می‌شود و نشان از Debt (بدهی) است. جمع دو مورد مذکور نشان‌دهندۀ منابع مالی شرکت است.

ادامه مطلب →

۲۰ تیر ۱۴۰۱

محاسبۀ ارزش شرکت با استفاده از FCF
محاسبۀ ارزش شرکت با استفاده از FCF

در مطلب قبل، نحوۀ اثرگذاری تورم بر ارزشیابی توضیح داده شد. در این مطلب، نحوۀ محاسبۀ ارزش شرکت‌ها توضیح داده می‌شود که به این منظور محاسبۀ ارزش شرکت از طریق جریان نقدی آزاد و سود اقتصادی توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۱۴ تیر ۱۴۰۱

اثرگذاری تورم در ارزشیابی
اثرگذاری تورم در ارزشیابی

در مطلب قبل، استانداردسازی اقلام صورت‌های مالی توضیح داده شد. در این مطلب، اثر تورم در ارزشیابی توضیح داده می‌شود. یکی از موارد اثرگذار در ارزشیابی و تحلیل نسبت‌ها رشد فاکتورهای موجود در نسبت‌ها با تورم است. به این صورت که اگر در نسبتی دو آیتم وجود داشته باشد که یک مورد آن با تورم رشد کند و مورد دیگر با تورم رشد نکند، نمی‌توان به آن نسبت اتکا کرد. 

ادامه مطلب →

۱۲ تیر ۱۴۰۱

دیدگاه نسبی در ارزشیابی
دیدگاه نسبی در ارزشیابی

در مطلب قبل، اثر تورم در ارزشیابی توضیح داده شد. در این مطلب، دیدگاه نسبی در ارزشیابی توضیح داده می‌شود. یکی از مواردی که از دیدگاه ارزشیابی بسیار حائز اهمیت است این است که در ارزشیابی دیدگاه نسبی با اهمیت بوده و صرفاً با دید مطلق نمی‌توان تحلیل کرد.

 

ادامه مطلب →

۱۲ تیر ۱۴۰۱

استانداردسازی اقلام صورت‌های مالی
استانداردسازی اقلام صورت‌های مالی

برای اینکه گزارش ارزشیابی به درستی صورت بگیرد، لازم است شرکت‌های هم‌گروه را به درستی تشخیص داد. در مطلب قبل معیار انتخاب شرکت‌های هم‌گروه توضیح داده شد و در این مطلب برای اینکه تحلیل صنعت به درستی صورت پذیرد، چگونگی استانداردسازی اقلام صورت‌های مالی توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۶ تیر ۱۴۰۱

معیار انتخاب شرکت‌های هم‌گروه
معیار انتخاب شرکت‌های هم‌گروه

در مطلب قبل، چرخۀ عملیات و صورت‌های مالی شرکت توضیح داده شد. در این مطلب، معیار انتخاب شرکت‌های هم‌گروه توضیح داده می‌شود. به منظور تهیۀ گزارش ارزشیابی، لازم است شرکت مد نظر را با شرکت‌های مشابه مقایسه کرد. در صورتی که شرکت اشتباهی برای مقایسه انتخاب شده باشد، نشان‌دهندۀ این است که شناخت از صنعت به درستی صورت نگرفته و این گزارش فاقد اعتبار است.

ادامه مطلب →

۰۵ تیر ۱۴۰۱

آشنائی با چرخۀ عملیات و صورت‌های مالی شرکت
آشنائی با چرخۀ عملیات و صورت‌های مالی شرکت

در مطلب قبل، NPV و ارتباط آن با ارزش شرکت توضیح داده شد. صورت‌های مالی اطلاعات بسیار با اهمیتی را در اختیار افراد قرار می‌دهند اما شامل همۀ اطلاعات مورد نیاز برای تحلیلگر نیستند. اولین مورد حائز اهمیت در تحلیل صورت‌های مالی تفکیک فعالیت‌های عملیاتی از فعالیت‌های غیرعملیاتی است. (فعالیت‌های عملیاتی در ترازنامه از هم جدا نمی‌شوند ولی در صورت سود و زیان از هم جدا می‌شوند.)

ادامه مطلب →

۰۴ تیر ۱۴۰۱

ارزشیابی ـ ۲
ارزشیابی ـ ۲

در مطلب قبل، تعریف ارزشیابی و مطالب کلی مرتبط با آن توضیح داده شد. در واقع ارزشیابی به فرآیند تعیین ارزش فعلی (Present Value) دارایی، شرکت یا کسب‌و کار گفته می‌شود. در این مطلب NPV و ارتباط آن با ارزش شرکت توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ارزشیابی
ارزشیابی

ارزشیابی به فرآیند تعیین ارزش فعلی (Present Value) دارایی، شرکت یا کسب‌و کار گفته می‌شود. ارزش فعلی می‌تواند نشان‌دهندۀ ارزش ذاتی (Intrinsic Value)، ارزش اقتصادی (Economic Value)، ارزش منصفانه (Fair Value) و یا ارزش بازار (Market Value) باشد.

ادامه مطلب →

۲۴ خرداد ۱۴۰۱

امکان‌سنجی _ بررسی بازار و تحلیل صنعت
امکان‌سنجی _ بررسی بازار و تحلیل صنعت

در مطالب قبل، نحوۀ جمع‌آوری اطلاعات و انجام تحقیقات بازار توضیح داده شد. در این مطلب چگونگی بررسی بازار و تحلیل صنعت، توضیح داده می‌شود. با توجه به اینکه محصول مد نظر از نوع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و همچنین اطلاعات در دسترس پژوهشگر از چه نوع اطلاعاتی است، روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی تقاضا در گزارشات امکان‌سنجی وجود دارد. چند نمونه از این روش‌ها به شرح زیر است:

ادامه مطلب →

۰۹ خرداد ۱۴۰۱

جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها
جمع‌بندی و تحلیل داده‌ها

 در مطالب قبل، فرق نیاز، خواست، تقاضا و عرضه و همچنین روش‌های جمع‌آوری داده‌ها توضیح داده شد. در این مطلب، چگونگی تحلیل داده‌ها در سطوح مختلف توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۸ خرداد ۱۴۰۱

عرضه و تقاضا در امکان‌‍‌سنجی
عرضه و تقاضا در امکان‌‍‌سنجی

در مطلب قبل روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه توضیح داده شد. یکی از مباحث حائز اهمیت در مبحث امکان‌سنجی، بحث میزان عرضه، تولید، مصرف و تقاضا است و در این مطلب به صورت مختصر هر کدام از این موارد توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

داده‌های اولیه - ۳
داده‌های اولیه - ۳

در مطلب قبل، مفاهیم عرضه و تقاضا در امکان‌سنجی توضیح داده شد. در این مطلب، مواردی که با استفاده از آن می‌توان در مورد بازار اطلاعات بدست آورد چون تحلیل رقبا، تحلیل قیمت و تحلیل محصول توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

امکان‌سنجی ـ تحقیقات بازار
امکان‌سنجی ـ تحقیقات بازار

در مطالب قبل، روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه توضیح داده شد. در این مطلب، مفاهیم مرتبط با تحقیقات بازار توضیح داده می‌شود. نوع ایده و طرحی که امکان‌سنجی در رابطه با آن صورت می‌گیرد در رویۀ مطالعات مؤثر است. به طور کلی می‌توان دو نوع ایده و فرصت را شناسایی کرد. 

ادامه مطلب →

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

داده‌های اولیه
داده‌های اولیه

در مطلب قبل، روش تحقیق و نوع داده‌های مورد استفاده در گزارش امکان‌سنجی و نیز چگونگی دسترسی به بخشی از داده‌های ثانویه توضیح داده شد. در این مطلب، منابع اطلاعاتی بین‌المللی و چگونگی دسترسی به داده‌های اولیه توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

داده‌های اولیه - ۲
داده‌های اولیه - ۲

در مطلب قبلی، منابع اطلاعاتی بین‌المللی و روش مصاحبه با خبرگان از میان روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه توضیح داده شد. در این مطلب، سایر روش‌های جمع‌آوری داده‌های اولیه توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

انواع داده‌ها در تحقیقات بازار
انواع داده‌ها در تحقیقات بازار

در مطلب قبلی، مبحث بررسی بازار توضیح داده شد. در این مطلب، فرآیند تحقیقات بازار و انواع داده‌ها و چگونگی دسترسی به داده‌های ثانویه و همچنین روش‌های تحقیق در تحقیقات بازار توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

بررسی بازار و تحلیل صنعت
بررسی بازار و تحلیل صنعت

در مطلب قبلی، بخش معرفی محصول از گزارشات امکان‌سنجی توضیح داده شد. در این مطلب، بخش بررسی بازار و تحلیل صنعت توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش امکان‌سنجی - معرفی محصول
گزارش امکان‌سنجی - معرفی محصول

در مطلب قبلی، ساختار گزارش امکان‌سنجی توضیح داده شد. در این مطلب، بخش معرفی و بررسی محصول توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۹ فروردین ۱۴۰۱

ساختار گزارش امکان‌سنجی
ساختار گزارش امکان‌سنجی

در مطلب قبلی، مدل کسب و کار و تفاوت مدل کسب و کار با گزارش امکان‌سنجی توضیح داده شد. دراین مطلب، ساختار گزارش امکان‌سنجی توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۸ فروردین ۱۴۰۱

مدل کسب و کار
مدل کسب و کار

در بخش قبل، مقدمات گزارش امکان‌سنجی و جایگاه آن در مسیر توسعۀ طرح، توضیح داده شد. در این بخش مدل کسب و کار توضیح داده می‌شود. این موضوع، موضوع کلیدی در بحث امکان‌سنجی نیست ولی آگاهی نسبت به آن برای درک درست امکان‌سنجی ضروری است.

ادامه مطلب →

۲۷ فروردین ۱۴۰۱

گزارش امکان سنجی - مقدمه
گزارش امکان سنجی - مقدمه

در این مطلب، طرح توجیهی (گزارش امکان‌سنجی) و جایگاه آن در مسیر توسعۀ طرح توضیح داده خواهد شد. طرح توجیهی، طرحی است که به افراد کمک می‌کند تا ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار دهند و همچنین با استفاده از آن نقاط قوت و ضعف طرح، قبل از ورود سرمایه‌گذار به فرآیند اجرا و سرمایه‌گذاری، مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

عوامل اثرگذار بر صنایع - صنعت خودروسازی و صنعت قند و شکر
عوامل اثرگذار بر صنایع - صنعت خودروسازی و صنعت قند و شکر

در مطلب قبلی، عوامل اثرگذار بر صنایع سیمانی و دارویی توضیح داده شد. در این مطلب، عوامل اثرگذار بر صنعت خودروسازی و صنعت قند و شکر توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۳ اسفند ۱۴۰۰

عوامل اثرگذار بر صنایع - صنعت پالایشگاهی
عوامل اثرگذار بر صنایع - صنعت پالایشگاهی

در مطلب قبلی، عوامل مؤثر بر صنایع خودروسازی و صنعت قند و شکر توضیح داده شد. در این مطلب عوامل مؤثر بر صنعت پالایشگاهی و فرآورده‌های نفتی توضیح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۳ اسفند ۱۴۰۰

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

آزمون آنلاین