icon

021-88536880 (329)
با ما تماس بگیرید


متوسط

معیارهای انتخاب پروژه؛ ارزش فعلی خالص
معیارهای انتخاب پروژه؛ ارزش فعلی خالص

در مطالب قبلی به مفهوم ارزش زمانی پول و همچنین نحوهٔ محاسبهٔ ارزش فعلی و آتی جریان‌های نقدی پرداخته شد. در این مطلب به بررسی یکی از روش‌های ارزیابی پروژه، تحت عنوان ارزش خالص فعلی (NPV) پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۱ آذر ۱۳۹۹

ارزیابی جریانات نقدی اقساط مساوی؛ اقساط مادام‌العمر
ارزیابی جریانات نقدی اقساط مساوی؛ اقساط مادام‌العمر

در مطالب قبلی بیان شد که مجموعه‌ای از جریانات نقدی مساوی را می‌توان با استفاده از فرمول‌های ارزش آتی و فعلی آن‌ها ارزیابی کرد. یک مورد خاص و مهم اقساط مساوی این است که جریانات نقدی برای همیشه ادامه داشته باشد. این نوع جریان نقدی، اقساط مادام‌العمر نامیده می‌شود. اقساط مادام العمر را کنسول نیز می‌نامند.

ادامه مطلب →

۲۷ آبان ۱۳۹۹

ارزیابی جریانات نقدی اقساط مساوی؛ ارزش آتی اقساط مساوی
ارزیابی جریانات نقدی اقساط مساوی؛ ارزش آتی اقساط مساوی

در مطالب قبلی، مفهوم ارزش زمانی پول و نحوهٔ محاسبهٔ ارزش فعلی اقساط مساوی توضیح داده شد. در این مطلب نحوهٔ محاسبهٔ ارزش آتی اقساط مساوی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۲۵ آبان ۱۳۹۹

ارزیابی جریانات نقدی اقساط مساوی؛ ارزش فعلی اقساط مساوی
ارزیابی جریانات نقدی اقساط مساوی؛ ارزش فعلی اقساط مساوی

در مطالب قبلی، مفهوم ارزش زمانی پول و نحوهٔ محاسبهٔ ارزش آتی و فعلی توضیح داده شد. در این مطلب یکی از اشکال خاص جریان وجه نقد که مجموعه‌ای از اقساط مساوی است که از زمان یک شروع شده و تا n ادامه می‌یابد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۲۴ آبان ۱۳۹۹

نرخ بهرهٔ اسمی و مؤثر
نرخ بهرهٔ اسمی و مؤثر

در مطالب قبلی نحوهٔ محاسبهٔ ارزش فعلی و آتی پول با کمک نرخ بهرهٔ ساده و مرکب توضیح داده شد. در  مثال‌های ذکر شده در این مطالب، نرخ بهره به صورت نرخ سالیانه معرفی شد. زمانی که دورهٔ مرکب شدن کمتر و یا بیشتر از یک‌ سال باشد بحث نرخ‌های اسمی و مؤثر پیش می‌آید. برای دوره‌های کمتر و یا بیشتر از یک سال، باید در نحوهٔ محاسبات، تغییراتی لحاظ شود.‌

ادامه مطلب →

۱۴ آبان ۱۳۹۹

ارزش زمانی پول؛ بهرهٔ مرکب
ارزش زمانی پول؛ بهرهٔ مرکب

در مطلب قبلی بیان شد که یکی از مسائل اساسی که مدیران مالی با آن روبه‌رو هستند، تعیین ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار آینده است. همچنین نحوهٔ محاسبهٔ ارزش آتی با کمک بهرهٔ ساده مورد بررسی قرار گرفت. در این مطلب محاسبهٔ ارزش فعلی و آتی با استفاده از بهرهٔ مرکب توضیح داده خواهد شد.

ادامه مطلب →

۱۲ آبان ۱۳۹۹

ارزش زمانی پول ـ بهرهٔ ساده
ارزش زمانی پول ـ بهرهٔ ساده

یکی از مسائل اساسی که مدیران مالی با آن روبه‌رو هستند، تعیین ارزش فعلی جریانات نقدی مورد انتظار آینده است. به بیان دیگر می‌توان گفت پول دارای دو بعد است، یک بعد، مبلغ پرداختی و بعد دیگر زمان پرداخت. لذا هنگامی که در مورد رد و بدل شدن پول صحبت می‌شود علاوه بر مبلغ آن باید به زمان پرداخت نیز اشاره شود. از همین رو است که در مباحث مالی برای صحبت در مورد جابجایی پول معمولاً از نمودار زمانی مشابه نمودار ذیل استفاده می‌شود.

ادامه مطلب →

۱۰ آبان ۱۳۹۹

نسبت‌های سودآوری
نسبت‌های سودآوری

در مطالب قبلی، گفته شد که یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعیت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطلب تجزیه و تحلیل نسبت‌های سودآوری به عنوان یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۱۵ مهر ۱۳۹۹

نسبت‌های اهرم مالی
نسبت‌های اهرم مالی

در مطالب قبلی، گفته شد که یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعیت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به صورت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطلب تجزیه و تحلیل نسبت‌های اهرم مالی به عنوان یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۱۴ مهر ۱۳۹۹

نسبت‌های فعالیت
نسبت‌های فعالیت

در مطالب قبلی، گفته شد که یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعیت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطلب تجزیه و تحلیل نسبت‌های فعالیت به عنوان یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۱۳ مهر ۱۳۹۹

نسبت‌های نقدینگی
نسبت‌های نقدینگی

در مطالب قبلی، گفته شد که یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعیت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این مطلب تجزیه و تحلیل نسبت‌های نقدینگی به عنوان یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۰۸ مهر ۱۳۹۹

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی – روش عمودی
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی – روش عمودی

یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۰۶ مهر ۱۳۹۹

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی – روش افقی
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی – روش افقی

یکی از شیوه‌های اصلی تحلیل‌گران مالی در ارزیابی شرکت‌ها، استفاده از صورت‌های مالی است. در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، وضعیت سودآوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش، وضعیت بدهی و حاشیۀ سود شرکت به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۰۵ مهر ۱۳۹۹

مقدمه‌ای بر صورت‌های مالی – صورت جریان وجوه نقد
مقدمه‌ای بر صورت‌های مالی – صورت جریان وجوه نقد

صورت‌های مالی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد مالی است. سوابق و جزئیات این مبادلات و رویدادها در دفاتر روزنامه، کل و معین به تفضیل ثبت شده و سپس طبقه‌بندی و تلخیص می‌شوند و خلاصۀ این مبادلات و رویدادها به شکل صورت‌های مالی تهیه و ارائه می‌شود.

ادامه مطلب →

۳۰ شهریور ۱۳۹۹

مقدمه‌ای بر صورت‌های مالی – صورت سود و زیان
مقدمه‌ای بر صورت‌های مالی – صورت سود و زیان

صورت‌های مالی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد مالی است. سوابق و جزئیات این مبادلات و رویدادها در دفاتر روزنامه، کل و معین به تفصیل ثبت شده و سپس طبقه‌بندی و تلخیص می‌شوند و خلاصۀ این مبادلات و رویدادها به شکل صورت‌های مالی، تهیه و ارائه می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۵ شهریور ۱۳۹۹

مقدمه‌ای بر صورت‌های مالی - ترازنامه
مقدمه‌ای بر صورت‌های مالی - ترازنامه

صورت‌های مالی که توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود، حاکی از وقوع هزاران مبادله و رویداد مالی است. سوابق و جزئیات این مبادلات و رویدادها در دفاتر روزنامه، کل و معین به تفضیل ثبت شده و سپس طبقه‌بندی و تلخیص می‌شوند و خلاصۀ این مبادلات و رویدادها به شکل صورت‌های مالی تهیه و ارائه می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۴ شهریور ۱۳۹۹

مشتقات مالی - سواپ
مشتقات مالی - سواپ

ابزار مشتقه، یک ابزار مالی است که ارزش آن از چیز دیگری نشأت گرفته است. مشتق مالی یک قرارداد یا ابزار مالی بوده که افزایش یا کاهش ارزش آن مبتنی بر ارزش دارایی دیگری است که از آن مشتق شده است. قیمت قرارداد مشتقات مالی ممکن است مبتنی بر قیمت سهام یا اوراق قرضه، قیمت یک کالای خاص مانند طلا یا نفت، متغیرهای اقتصادی و یا حتی شرایط آب و هوایی باشد. عمدۀ این ابزارها عبارت‌اند از قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله و سواپ‌. در ادامه قرارداد سواپ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب →

۲۳ شهریور ۱۳۹۹

مشتقات مالی - اختیار معامله
مشتقات مالی - اختیار معامله

در مطلب قبلی مفهوم ابزار مشتقه بیان شد و گفته شد، ابزار مشتقه، یک ابزار مالی است که ارزش آن از چیز دیگری نشأت گرفته است. مشتق مالی یک قرارداد یا ابزار مالی بوده که افزایش یا کاهش ارزش آن مبتنی بر ارزش دارایی دیگری است که از آن مشتق شده است. قیمت قرارداد مشتقات مالی ممکن است مبتنی بر قیمت سهام یا اوراق قرضه، قیمت یک کالای خاص مانند طلا یا نفت، متغیرهای اقتصادی و یا حتی شرایط آب و هوایی باشد. عمدۀ این ابزارها عبارت‌اند از قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله و سواپ‌. در ادامه قرارداد اختیار معامله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب →

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

مشتقات مالی - قرارداد آتی
مشتقات مالی - قرارداد آتی

ابزار مشتقه، یک ابزار مالی است که ارزش آن از چیز دیگری نشأت گرفته است. مشتق مالی یک قرارداد یا ابزار مالی بوده که افزایش یا کاهش ارزش آن مبتنی بر ارزش دارایی دیگری است که از آن مشتق شده است. قیمت قرارداد مشتقات مالی ممکن است مبتنی بر قیمت سهام یا اوراق قرضه، قیمت یک کالای خاص مانند طلا یا نفت، متغیرهای اقتصادی و یا حتی شرایط آب و هوایی باشد. عمدۀ این ابزارها عبارت‌اند از قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله و سواپ‌. در ادامه قرارداد آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب →

۲۲ شهریور ۱۳۹۹

روش‌های ارزشیابی سهام
روش‌های ارزشیابی سهام

در مطالب قبلی، انواع قیمت سهام معرفی شد. همچنین گفته شد که سرمایه‌گذار پس از ارزشیابی سهام و از طریق مقایسۀ ارزش ذاتی با ارزش بازار سهم، اقدام به خرید یا فروش آن می‌نمایند. بدین صورت که اگر ارزش ذاتی بیشتر از ارزش بازار باشد سهم را می‌خرد و بلعکس. مفهوم ارزش برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدیهی است که همواره هدف سرمایه‌گذاران حداکثر کردن ارزش دارایی تحت اختیارشان است. در این نوشته، مفهوم ارزشیابی سهام و انواع روش‌های آن شرح داده خواهد شد.

ادامه مطلب →

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری - قسمت دوم
ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری - قسمت دوم

در مطلب قبلی، ریسک را در دو دستۀ عمدۀ سیستماتیک و غیرسیستماتیک معرفی کردیم و متنوع‌سازی را به عنوان یکی از راه‌های کاهش ریسک غیرسیستماتیک بیان کردیم. در این نوشته قصد داریم ریسک‌ها را در یک دسته‌بندی دیگر، تحت عنوان 7 ریسک عمده در سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مطلب →

۰۸ مرداد ۱۳۹۹

انواع  ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری
انواع ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری

در مطالب قبلی که در بخش مقدماتی گفته شد به مفهوم ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی اشاره کردیم و افراد را از منظر ریسک‌پذیری با یکدیگر مقایسه کردیم. در این نوشته، قصد داریم انواع ریسک‌هایی که یک سرمایه‌گذار در بورس با آن روبه‌رو می‌شود را معرفی کنیم.

ادامه مطلب →

۰۸ مرداد ۱۳۹۹

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

در این سامانه کاربران قادر خواهند بود با شرکت در آزمون‌های تعیین سطح، دانسته‌های مالی خود را در سه سطح مقدماتی متوسط و پیشرفته آزمون نمایند. پس از برگزاری آزمون، متقاضی می‌تواند با توجه به نمره‌ای که دریافت کرده است، گواهینامه دریافت نماید.

آزمون آنلاین