icon

021-88536880 (512)
با ما تماس بگیرید


پیشرفته

نحوۀ توزیع سود تقسیمی دوره‌ای
نحوۀ توزیع سود تقسیمی دوره‌ای

در مطلب قبلی، به نحوۀ توزیع سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته شد که به دو صورت، همراه با پرداخت سود نقدی و بدون پرداخت سود نقدی صورت می‌گیرد. در این قسمت به نحوۀ توزیع سود تقسیمی دوره‌ای به سرمایه‌گذاران به صورت دقیق‌تر پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب →

۰۱ تیر ۱۴۰۰

ارزشیابی سهام با استفاده از تکنیک‌های نسبی
ارزشیابی سهام با استفاده از تکنیک‌های نسبی

در مطالب قبلی، تکنیک‌های مبتنی بر تنزیل جریان‌های نقدی برای ارزشیابی سهام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این نوشته، تکنیک‌های نسبی به عنوان یکی دیگر از روش‌های ارزشیابی سهام معرفی می‌شود. در این روش، ارزش یک دارایی با توجه به چگونگی قیمت‌گذاری‌ دارایی‌های مشابه، برآورد می‌شود. برای انجام این مقایسه، ابتدا قیمت‌ها به نسبت‌هایی تبدیل می‌شوند و سپس این نسبت‌ها در میان شركت‌هایی كه قابل قیاس هستند مقایسه می شود.

ادامه مطلب →

۲۶ مرداد ۱۳۹۹

ارزشیابی سهام با محاسبۀ جریان نقد آزاد سهامداران
ارزشیابی سهام با محاسبۀ جریان نقد آزاد سهامداران

در مطالب قبلی، محاسبۀ ارزش فعلی سودهای نقدی آتی و جریان نقد آزاد شرکت به عنوان روش‌های ارزشیابی سهام معرفی شد. در ادامه، محاسبۀ جریان نقد آزاد سهامداران (FCFE) به عنوان سومین روش ارزشیابی سهام به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

ادامه مطلب →

۲۵ مرداد ۱۳۹۹

ارزشیابی سهام با محاسبۀ جریان نقد آزاد شرکت
ارزشیابی سهام با محاسبۀ جریان نقد آزاد شرکت

در مطلب قبلی، محاسبۀ ارزش فعلی سودهای آتی به عنوان یکی از روش‌های ارزشیابی سهام به تفصیل توضیح داده شد. در این نوشته، یکی دیگر از روش‌های ارزشیابی سهام با استفاده از محاسبۀ جریان نقد آزاد شرکت، شرح داده می‌شود.

ادامه مطلب →

۲۲ مرداد ۱۳۹۹

ارزشیابی سهام با محاسبۀ ارزش فعلی سودهای نقدی آتی
ارزشیابی سهام با محاسبۀ ارزش فعلی سودهای نقدی آتی

در مطالب قبلی، انواع روش‌‌های ارزشیابی سهام گفته شد. در این نوشته، محاسبۀ ارزش فعلی سودهای نقدی آتی به عنوان یکی از روش‌های ارزشیابی سهام، معرفی شده و چگونگی محاسبۀ آن بیان خواهد شد. پیش از آن، مفهوم بازده مورد انتظار سهامداران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب →

۲۱ مرداد ۱۳۹۹

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

آزمون آنلاین