icon

021-88536880 (512)
با ما تماس بگیرید

فروشگاه

کتاب پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی: روش‌ها تا کاربردها

اثری از جیمز لم

ترجمه: شرکت تأمین سرمایه امید

سال ١٣٩٧

انتشارات ترمه

برای دانلود ٣٠ صفحۀ ابتدایی کتاب پیاده‌سازی مدیریت ریسک سازمانی روی لینک کلیک کنید.

تذکر: فروش کتاب صرفاً از طریق و‌ب‌سایت امکان‌پذیر می‌باشد، لذا از مراجعهٔ حضوری خودداری فرمایید.

savad mali

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

آزمون آنلاین